Personalia

Naam: van der Bruggen
Voornaam: Maria
W
oonplaats: Vianen
Geboortedatum: 01/01/1970
Burgerlijke staat: Gehuwd, 2 kinderen
Nationaliteit: Nederlandse
Mobiel: 0648797892

Profiel

Ik ben ruim 20 jaar werkzaam binnen het inkoop vak. Ooit gestart als assistent inkoper en vervolgens doorgegroeid naar ervaren senior inkoper. In 2008 besloten om mijn eigen bedrijf Klaver-4 Inkoopadvies te starten. Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij bedrijven als B/E Aerospace Royal Inventum, NS en talrijke opdrachtgevers waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit, Transavia, Stork en FrieslandCampina. Mijn kennis ligt voornamelijk op inkooppakketten ICT/Outsourcing, Telecom, Marketing, HR (inhuur externen/consultancy) en Facilitaire diensten.

Ik vind het leuk contacten te hebben met diverse lagen binnen een organisatie om zodoende zaken en processen te optimaliseren. Diversiteit en uitdaging zie ik graag terug in een opdracht. Hierbij kan ik goed luisteren naar de wensen van de interne klant, stem zaken af en breng helderheid over doelen en verwachtingen. Daarnaast ben ik een uitstekend onderhandelaar met externe leveranciers. Gezamenlijk een project oppakken en succesvol afronden is mijn passie.

09/2008 – heden – Senior Inkoopadviseur – Klaver-4 inkoopadvies

Advies, ondersteuning en implementatie bij inkoopoptimalisatie trajecten, contractmanagement en organisatieveranderingen.

08/2011- maart 2013      Senior Contract Buyer ICT – FrieslandCampina Nederland BV

Als projectleider in opdracht van Human Resource Director, telecomproject opgepakt met als doel: optimaliseren van alles rondom mobiele telefonie, huidige processen in Nederland binnen de diverse vestigingen (mogelijk uitrol wereldwijd) in afstemming met zowel de strategische, tactische en operationeel verantwoordelijke afdelingen binnen de organisatie. Na inventarisatie van huidige/toekomstige behoefte binnen de diverse afdelingen een RFP proces opgestart voor een Telecom Expense Management (TEM) Tool, waar we gezamenlijk vraag/aanbod in requirements hebben verwerkt. Na selectie fase leverancier gecontracteerd inclusief advies voor toekomstige veranderingen en tooling geïmplementeerd binnen Nederland waarbij grote besparingen zijn gerealiseerd. Uitrol binnen EU volgt. Training verzorgt voor de verantwoordelijke telecombeheerders binnen de diverse bedrijfsonderdelen.

Daarnaast als onderdeel van het project bestaand KPN contract geoptimaliseerd qua abonnementsvormen en tarieven (potentiele saving van +/- 18%). Saving validatie rapporten opgemaakt en gerapporteerd binnen de organisatie. Vervolgproces was een business case maken voor Bring Your own Device (BYOD)/ Choose your Own Device (CYOD) en vaste telefonie in kaart brengen inclusief mogelijke besparingen. Huidige WAN contract benchmark laten uitvoeren en vanuit resultaten het huidige contract aangepast. Tevens inventarisatie gedaan om internationale tender voor mobiele telefonie op de markt te zetten. Daarnaast RFI/RFP project Sales & Operational Planning (S&OP).

In samenspraak met Marketing een aantal tools opnieuw gecontracteerd, zodat licenties etc. beheerd kunnen worden in de toekomst. Huidig contract met outsource data center partij na aanleiding van diverse discussies opnieuw opstellen en business case opmaken en doorrekenen naar aanleiding van wijzigingen. Business case zal gerapporteerd dienen te worden aan het management zoals CIO, CPO en CFO alvorens contract getekend kan worden.

09/2010- 06/2011             Senior Contract Buyer ICT – FrieslandCampina Nederland BV

Diverse zaken die binnen de ICT afdelingen naar voren komen, waaronder ICT consultancy proces  analyseren, partijen contracteren en aanvraagproces intern borgen, waarbij zowel de strategische, tactische als operationele behoefte goed in kaart is gebracht alvorens vervolgstappen zijn genomen.

Na selectiefase RFP op het gebied van outsourcing data center services contractdocumenten formaliseren met leverancier inclusief interne business case verantwoorden waarna definitief go/no go moment via de diverse interne kanalen van governanceboard ICT en Finance.

Contractmanagement systeem opgezet en geïmplementeerd, zodat voor interne klanten de contracten digitaal toegankelijk zijn en de contracten op een juiste wijze gemanaged kunnen worden. Software aanschaffen voor diverse optimalisatie processen in de organisatie voor de melkvervoerders. Daarnaast Projectmanager van telecomproject met als doel: optimaliseren van alles rondom mobiele telefonie huidige processen in Nederland (mogelijk uitrol wereldwijd). Daarnaast RFI/RFP project Treasury Tooling, Incident & Accident.

09/2009 – 08/2010          Contract Manager ICT – Stork BV

Uitvoeren van het contract management van ICT gerelateerde zaken, waaronder afhandeling contract werkplekbeheer, analyseren huidig contract telefonie (vast en mobiel), conferencing en data. Alle contracten op het gebied van telefonie vast, WAN en mobiel naar aanleiding van een externe analyse heronderhandeld met een grote kostenbesparing van ongeveer 18%. Daarnaast een Telecom Expense Management (TEM) tooling geïmplementeerd voor alle segmenten van telefonie, waardoor behoefteanalyse op het gebied van TEM implementatie, centrale en decentrale rapportering geborgd zijn, waardoor gesloten contracten goed gemanaged kunnen worden, constante transparantie gegarandeerd is en garanties rond beoogde besparingen maandelijks opgevolgd en bijgestuurd kunnen worden. De verantwoordelijkheid was belegd binnen de diverse bedrijfsonderdelen, waarbij een training is gegeven met de herziene werkwijze om procesborging te kunnen realiseren.

Verder het proces opgestart voor vervolgtraject om administratieve vereenvoudiging, verdere indirecte besparing, alsook “behaviour” aanpassing door te voeren door deze tooling/rapportering.

Daarnaast licenties aanschaffen (o.a. ESA Microsoft, McAfee, Oracle etc.) en multifunctionals, updaten hardware contract.

Het verstrekken van actuele gegevens vanuit het contractinformatiesysteem voor de beheerde contracten aan de betreffende afdelingen, zorgen voor beschikbaar zijn van de digitale contracten. Indien nodig na spend analyse tenderproces opstarten in samenspraak met projectteam. Adviseren van de divisies met ICT gerelateerde kosten. Inkoopstrategie voor de commodity ICT verder opzetten en implementeren door opzetten Category plan. Initiëren van verbeterprojecten binnen de Category.

09/2008 – 08/2009           Senior Project Inkoper – transavia.com

Projecten:

•              Offertes beoordelen voor Purchase to Pay (PtP) en referentiebezoeken voor besluitvorming contractspartij, contractonderhandeling inclusief borging voor implementatie.

•              Diverse projecten binnen de afdeling Business to Passenger, zoals Online marketing zaken: vakantiewoningen, autoverhuur, verzekeringen en webshop activiteiten. Contracten voornamelijk gebaseerd op commissie basis.

•              Uitbreiding van werkzaamheden in Denemarken, waaronder de werving van cabine medewerkers en het gehele proces van opleiding etc. eromheen, accountancy diensten, internet bureau.

•              Bedrijfskleding voor transavia personeel, waarbij bestaand contract geoptimaliseerd diende te worden, kortere doorlooptijden van bestellingen en lagere (courante) voorraden.

•              Tender voor Search Engine Marketing traject, waarna we door middel van eerste selectie, 3 partijen presentaties hebben laten verzorgen, referentie check. Contract gemaakt voor alle werkzaamheden voor zowel SEA als SEO internationaal.

•              Overige: betrokken bij de aanschaf van diverse tools, waarbij er een beter zicht diende te komen op planning van vliegtuigen, aantal passagiers, aanschaf licenties en verlengingen hiervan etc.

09/2008 – 01/2009           Interim Senior inkoop adviseur – HTM

Bedrijfsmatige advies- en interim diensten bij complexe vraagstellingen op commercieel juridisch (Europees rechtelijk) en strategisch (inkoop)gebied.

Senior Procurement Professional – Inkoopadviesbureau

06/2008  – 08/2008         Senior Project Inkoper- transavia.com

Projecten:

•              RFP uitgezet Purchase to Pay (PtP) inclusief demo afspraken en referentiebezoeken. De partij die het beste naar voren komt uit de beoordelingsmatrix zal worden gecontracteerd.

Overige:

 • Operationele inkopen op ICT inkoopgebied optimaliseren en realiseren.
 • Contractdatabase opgeschoond en alle vernieuwde contracten digitaal toegevoegd met relevante bijlage.
 • Daarnaast een aantal afrondende zaken oppakken. 

01/2008 – 05/2008           Contract manager ICTStork N.V.

ICT Pakket:

Alle taken die bleven liggen na vertrek van vaste contractmanager oppakken, onder andere sturing geven aan bestaande contracten, voornamelijk op het gebied van telefonie (vast en mobiel) en werkplekbeheer, verlengingen contracten, participatiegraad van raamcontracten verhogen (voornamelijk bij werkmaatschappijen), aantal leveranciers reduceren.

Projecten:

 • Wan-re design project: RFP, beoordelingsmatrix en contractonderhandeling gedaan in teamverband;
 • Project internationaal Benchmark voor telefonie.

05/2007 – 01/2008             Senior ICT inkoper – transavia.com

Projecten:

HR pakket:

 • Beoordelingssysteem aankopen voor dienst cabinepersoneel, inclusief scanning mogelijkheden in samenspraak met de afdeling HR;
 • Contracten opstellen voor W&S van cabinepersoneel, inclusief training etc;
 • Proces optimaliseren rondom inhuur van derden, W&S en daarbij behorende nieuwe contracten.

Facilitair pakket:

 • Selecteren van leveranciers die konden faciliteren bij het verstrekken van kredieten ten behoeve van bezoekers van de website;
 • Als projectleider met een team een tender opgesteld voor het vervoer van de crew, beoordelingsmethodiek

Opgesteld en leveranciersselectie en contractering gedaan, inclusief verbeteren van de interne processen.

ICT pakket:

 • Projectteam aangestuurd bij tender voor een elektronisch inkoop-factuur systeem waarbij de requirements nog goed in kaart gebracht moesten worden. Beoordelingsmatrix opgesteld en de onderhandelingsfase afgehandeld.

08/2006 – 04/2007          Projectleider Inkoop – de NZA (voorheen CTG-ZAio)

Projecten:

 • Project Outsourcing ICT dienstverlening. Als projectleider verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van Europese Aanbesteding voor zowel hardware, processen als outsourcing van huidige medewerkers;
 • Adviseren optimalisering inkoopproces, werkzaamheden structureren en inkoopbeleidsvoorstel neergelegd.

Facilitair pakket:

 • Ondersteunen van de zaken die verband hielden met de fusie en de geplande verhuizing;
 • Uitvoeren Europese aanbesteding binnenwanden, vloerbedekking en lichtwering;
  • Betrokken bij de aanbesteding meubilair en schoonmaakwerkzaamheden en implementatie Document management Systeem (DMS).

HR pakket:

 • Standaard overeenkomsten opgemaakt en afgesloten.

Overige:

Oppakken van alle overige werkzaamheden, zoals arbo-zaken, kerstpakketten, vervoerscontracten en factureringsproces. 

 

02/2002 – 07/2006          Inkoper Consultancy – NS Commercie/Holding

HR Pakket ICT en overige inhuur

 • Adviseren van het management bij het vaststellen van functionele eisen en wensen m.b.t. producten en diensten, door het kwantificeren van inkoopdoelstellingen, in eerste instantie op het gebied van ICT Consultancy. Van longlist ICT leveranciers (+/- 350) naar shortlist (+/- 10);
 • Selecteren van en onderhandelen met leveranciers op basis van eisen, specificaties en marktverkenning;
  • Doen van Europese aanbesteding, opmaken RFI, RFP, opstellen beoordelingscriteria, E-auctions op het gebied van consultancy, waarbij de raamcontracten voor de diverse onderdelen uitgenut diende te worden.
  • Inschatten van afbreukrisico´s t.a.v. het onderhandelingsresultaat;
  • Uitvoeren van een risicoanalyse afhankelijk van de portfolio;
  • Afsluiten van contracten door verkenning van vraag- en aanbodzijde, afstemmen prijs/kwaliteitsverhouding,
  • Commerciële mogelijkheden resultaatdoelstelling en richtlijnen;
  • Bewaken van de marktconformiteit van afgesloten en af te sluiten overeenkomsten;
  • Afsluiten van raamcontracten;
  • Opbouwen en onderhouden van een leveranciers- en inkoopnetwerk;
  • Peilen van de klant- en leverancierstevredenheid;
  • Oplossen van problemen met leveranciers (betalingen, claims e.d.);

Projecten

 • Implementeren en optimaliseren van het elektronisch inkoopsysteem (Ariba)voor bestellingen en verzorgen van uitvragen;
  • 2002/2003: Aida Sourcing Inhuur (Aanpak indirecte diensten & activiteiten). Doel: realiseren van besparingen.
 • Afsluiten van raamovereenkomsten met functiecatalogi om beter prijs/kwaliteit verhouding te kunnen beoordelen.

05/1999 – 02/2002            Inkoper centrale bestelafdeling/inkoopcoördinator – NS Reizigers

 • Professionaliseren van de inkoopafdeling, aansturen van 5 personen;
  • Maken van een communicatieplan om de interne klanten (afdelingen) die al jaren gewend waren hun eigen inkopen te verzorgen de toegevoegde waarde te laten zien;
  • Maken van een procesbeschrijving om het administratieve bestel- en betaaltraject beter te laten verlopen;

Projecten:

 • Electronic procurement proces inrichten Ariba (PtP);
 • Inkoopplan vervanging  computers voor locatie Amsterdam;
 • Kledingpakket verbeteren, knelpunten in kaart brengen en verbeterplan opstellen;
 • Verbouwingen voor stationshal en kantoorpanden;
 • Leveranciers reductie (2000 in 2000);

01/1999 – 04/1999             Inkoop Manager – Avento Caravans

 • Opzetten van een afdeling inkoop, zowel een logistiek proces als een commercieel proces optimalisatie en productie aansturing coördineren. In verband met faillissement maar vier maanden werkzaam geweest. 

01/1989 – 12/1998               Assistent Inkoper – Hoofd Inkoop  - B/E Aerospace Royal Inventum Company 

Werkzaamheden verricht van Assistent inkoop tot Hoofd inkoop (vanaf 1996-1998) 

 • Ondersteunen van hoofd inkoop en de inkopers op alle inkoop gerelateerde pakketten op financieel/administratief, logistiek en commercieel gebied;
 • Bewaken van de voorraad, aanvragen van offertes en sluiten van jaarcontracten, incl. kortingsafspraken;
 • Bijhouden van het kwaliteit systeem van leveranciers, bedrijfsbezoeken en selecteren van vaste leveranciers;
 • Werkvoorbereiding voor nieuwe/bestaande goederen volgens specificaties;
 • Opzetten van een elektronica afdeling (make-or-buy).

Opleidingen

1998:

NEVI 2 4 modules

1996 – 1997:

NEVI 1 (diploma)

1995:

MIL (diploma)

1986 – 1989:

MEAO – economisch en administratief onderwijs (diploma)

1982 – 1986:

MAVO (diploma)

Cursussen

2012-2013   Cursus Project Management – NHa

2012             Cursus Contract Management – Crics

2012             Cursus Mobile Device Management

2007             Interne training Kostenreductie met inkoop

2007             Update Europees aanbesteden - Loyens&Loeff

2006             Inzicht in Adviseren - Fairfield

2005             Inkoopopleiding Project matig werken - incompany NSO

2004             Inkoopopleiding Europees aanbesteden - incompany Significant

2004             Inkoopopleiding Inkoop, Communicatie & managementvaardigheden - Purspective

2002             Training Winnend onderhandelen

2001             Training Effectief schriftelijk rapporteren

2001             Training Supplier Quality Assurance

2000             Training Strategisch onderhandelen

 

Talenkennis

Nederlands: moedertaal

Engels: goed/redelijk

Duits: redelijk

 

Accuraat, assertief, aansturen/adviseren, analytisch vermogen, draagvlak
creëren, flexibel, helicopterview, oplossingsgericht, plannen &
organiseren, resultaatgericht, stressbestendig.

Vraag een offerte aan

Interesse in een duidelijk inkoop advies?