Inzicht in uw inkoop

Inkoopprofessionalisering begint bij een spendanalyse. Hierbij analyseert u de kwantitatieve inkoopgegevens en maakt u een start met kwalitatieve inkoopverbetering. Zo krijgt u een helder inzicht in de opbouw van het inkoopvolume en in de inkoopkosten en de opbouw ervan.

Meten is weten

Door regelmatig een spendanalyse te laten uitvoeren, heeft u steeds antwoord op vragen zoals:

• Wat wordt daadwerkelijk ingekocht?

• Waar en bij welke leverancier wordt ingekocht?

• Wat is de top tien (of groter) van leveranciers?

Dit kan onder andere door middel van acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose te kijken:

1. Bepaal de scope van de inkoopdiagnose

2. Bepaal het doel van de inkoopdiagnose

3. Intern commitment van de doelstelling van de inkoopdiagnose

4. Regel de periodieke download van gegevens voor de inkoopdiagnose

5. Regel de bewerking van deze gegevens tot kwantitatieve analyse

6. Leg vast welke informatie de kwantitatieve diagnose moet bevatten

7. Voer de inkoopdiagnose uit

8. Bepaal hoe je de uitkomst van de inkoopdiagnose presenteert binnen de organisatie.

Aan de hand van de analyse kunnen we het besparingspotentieel vaststellen en u een passend advies geven over de inrichting van de inkooporganisatie en de mogelijkheden om efficiënter in te kopen.

Heeft u vragen over de spendanalyse of een van onze andere diensten? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. U bereikt ons via 06 48797892 of info@klaver4inkoop.nl.