Netwerk

Als zelfstandig adviseur is het van belang om een netwerk te onderhouden. Een netwerk kan bijvoorbeeld van belang zijn om:

- kennis en ervaring uit te wisselen met andere inkoopadviseurs;

- eventuele opdrachtgevers met een doorverwijzing toch van dienst te kunnen zijn wanneer de zelfstandige adviseur onverhoopt niet beschikbaar is binnen een gevraagde termijn;

- of bijvoorbeeld om een opdrachtgever om expertise vraagt die niet in voldoende mate aanwezig is bij de inkoopadviseur. Ook in dit laatste geval kan de zelfstandige inkoopadviseur doorverwijzen naar een adviseur binnen zijn/haar netwerk.

Op de inkoop pagina binnen het netwerk gedeelte kunnen inkoopadviseurs zich aanmelden voor een vermelding met een korte omschrijving van hun expertise (maria@klaver4inkoop.nl)*.

Bij handige links kunnen opdrachtgevers en inkoopadviseurs informatie vinden die op het gebied van inkoop interessant kunnen zijn.

Het spreekt voor zich dat een inkoopadviseur op de hoogte blijft van relevante wet en regelgeving op het gebied van inkoop. De pagina ‘updates wet/regelgeving’ biedt dergelijke informatie.

Overig biedt plaats aan overige netwerk mogelijkheden voor inkoopadviseurs. Hierbij valt te denken aan informatie welke van belang kan zijn voor het opzetten en uitbouwen van een eigen onderneming.

* een aanmelding betekent niet een automatische vermelding. Klaver-4 inkoopadvies behoudt zich het recht voor om zich te vergewissen van de juistheid van de aangeboden informatie.

Inkooptrainingen

Pro-Mereor

ISBW (overheidsdiensten)

ICT

Notebookplus

Overige

Dutchwriter

Missbaksels

 

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese richtlijnen. Een aantal richtlijnen van de Europese Unie verplicht. Europese overheden om overheidsopdrachten die een bepaald bedrag te boven gaan uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding.

Richtlijnen
In de EU-richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten contracten:

Soort contract Voorbeelden
Werken Infrastructuur, bruggenbouw, scholenbouw, vervaardigen nieuwbouw

Leveringen Voertuigen, hard- en software, radartoestellen, medische apparatuur

Diensten Financiële diensten, opleidingen en trainingen, verzekeringen, reclame, communicatie, vervoer

Voorheen bestond er voor elk soort contract een aparte richtlijn, maar sinds 2004 zijn die gecombineerd tot richtlijn 2004/18/EG. Die richtlijn geldt voor werken, leveringen en diensten voor nationale, regionale en lokale overheden, met uitzondering van enkele specifieke sectoren. Er is een afzonderlijke richtlijn voor werken, leveringen en diensten aan de specifieke sectoren gas-, water- en energievoorziening, vervoer, postdiensten, winning van brandstoffen, en haven- of luchthavenfaciliteiten (nutsbedrijven) (richtlijn 2004/17/EG). Deze geldt bijvoorbeeld voor de bouw van de vijfde landingsbaan op Schiphol of de levering van gasbuizen. Deze richtlijn vervangt de oude richtlijn 93/38/EEG.

Uitgangspunten
Het uitgangspunt is dat elke aanbieder in de hele EU een eerlijke kans heeft om een opdracht te verwerven. Als een stadsbestuur in Italië bijvoorbeeld een tunnel wil laten bouwen, mogen ze die opdracht niet onderhands aan een plaatselijke aannemer geven.

De beginselen zijn:

* objectiviteit – elk bedrijf moet op de hoogte kunnen zijn van de te vergeven opdrachten.

* transparantie – de procedures en regels moeten vooraf duidelijk zijn

* non-discriminatie – er moeten objectieve selectiecriteria worden toegepast.

Wanneer is Europese aanbesteding verplicht

Deze verplichting geldt voor:

* de nationale overheid (centrale overheid)

* gemeenten, provincies en waterschappen (decentrale overheid)

* publiekrechtelijke instellingen (Universiteiten, ZBO’s)

* water- en energievoorziening, vervoer etc (speciale sectoren)

Volgt.

Vraag een offerte aan

Interesse in een duidelijk inkoop advies?